جوجو به عنوان اولین و تنها تولیدکننده ی آبگندم جوایز مختلفی را برای شما همراهان همیشگی در نظر گرفته پس بهتره برای اینکه تجربیات و اطلاعات خودتان را در رابطه با این نوشیدنی به چالش بکشید در مسابقه ی ما شرکت کنید و برنده یک دستگاه PlayStation 5 و ده ها جوایز ارزشمند دیگر باشید.

این چالش رو به اشتراک بذارید